منوی دسته بندی

هتل ها

سرای خان

هتل قصر بوتانیک گرگان هتل قصر بوتانیک گلستان (Botanic Palace Hotel) یکی از هتل های پنج ستاره گلستان است که در محوطه‌ای بسیار بزرگ و ساختمانی 7 طبقه ای قرار...

هتل زیارت

هتل قصر بوتانیک گرگان هتل قصر بوتانیک گلستان (Botanic Palace Hotel) یکی از هتل های پنج ستاره گلستان است که در محوطه‌ای بسیار بزرگ و ساختمانی 7 طبقه ای قرار...

هتل شهاب

هتل قصر بوتانیک گرگان هتل قصر بوتانیک گلستان (Botanic Palace Hotel) یکی از هتل های پنج ستاره گلستان است که در محوطه‌ای بسیار بزرگ و ساختمانی 7 طبقه ای قرار...

هتل آذین

هتل آذین گرگان هتل آذین گرگان (Azin Hotel) هتلی چهار ستاره در ابتدای ورودی شهر گرگان است و به دلیل چشم‌اندازی که از دشت ترکمن و کوه‌ و جنگل، پیش...

هتل جهانگردی

هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان هتل جهانگردی ناهارخوران گرگان (Naharkhoran Tourism Hotel) هتلی سه ستاره است که در بلوار ناهارخوران گرگان قرار دارد و عضوی از گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی...

هتل قصر بوتانیک

هتل قصر بوتانیک گرگان هتل قصر بوتانیک گلستان (Botanic Palace Hotel) یکی از هتل های پنج ستاره گلستان است که در محوطه‌ای بسیار بزرگ و ساختمانی 7 طبقه ای قرار...